BBM följer FR2000

Under 2018 har vi arbetat med att införa ett kvalitetsledningssystem i företaget.

2018-09-28 fick vi vårt certifikat och är nu certifierade enligt ledningssystemet FR2000.

Vi vill skapa ett arbetssätt för att säkerställa att både egna och kunders krav uppfylls.

Vid införandet av ett kvalitetssystem analyserar vi därför vår verksamhet för att bli mer strukturerade och stärka verksamheten och samtidigt för att förbättra kunders och intressenters förtroende.

Vad är FR2000

FR2000 Verksamhetsledning (FR2000) innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet och kan användas av alla typer av organisationer. Uppbyggnaden speglar en beställnings väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.

Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3

      Boka tid

      Information om den nuvarande produkten skickas automatiskt med i mailet!